כן, נפגשנו שוב לערב מעניין בגני עם - המון תודה משפ' סיני

שימו לב לגודל החבורה, האם אתם מכירים את כולם?