ביום סתיוי אחד ב 30.10.2000 נפגשנו אצל ניקו ואורית בביתם היפה במושב רעות

אני לא הייתי במפגש מצומצם זה... משאיר לכם המשתתפים, להוסיף מלל לסיפור המאורע, ניקו אולי?התמונות המצורפות במצגת למטה, מראות זיכרונות על איש יקר שאיבדנו - יוסי אלעזר יהיה זכרו שמור בליבנו.