התאספנו קבוצה קטנה לביקור בבח"א15 ב- 9.12.16 ואח"כ כמובן לארוחה בנמל ת"א, כפי שסופר ע"י אלכס.

שוב, בביקור שלנו בארץ הקודש... ידידנו מ"ע תורנויות אירגן קבוצה מצומצמת לביקור בדה דב (ע"פ בקשתי כמדומני) . ארחו אותנו  אנשי גף טיסה וצוות מבצעים של טייסת 135 והוצגו בפנינו נפלאות הטכנולוגיה המודרנית בחדר הטסה, לא כמו שהיה לנו פעם לפני שנים רבות.

מה שנשאר אותו דבר להפתעתי - על הקיר תלוי לוח לבן שכותבים עליו ביד כל מני הודעות והערות.... צירפתי למטה שתי תמונות נוסטאלגיות של אז, מול תמונת השדה בעת הביקור.